Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2011

magdellene
4609 e2db
Reposted frompolityk polityk
magdellene
9966 11e2
Reposted frompolityk polityk
magdellene
8635 c6d3 500
Reposted frompolityk polityk viadajdwiefajki dajdwiefajki
magdellene
1348 c35b 500
Wiedz, że szatan się nim interesuje

July 17 2011

magdellene
7649 40b7
chce takąą.
Reposted from517 517 viadelikatnienie delikatnienie

July 13 2011

magdellene
Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viamaybeyou maybeyou

July 12 2011

magdellene
3901 235f 500
magdellene
4142 ca5d 500
Reposted fromkjuik kjuik viarewelacyjnie rewelacyjnie
magdellene
8884 3bd6
Urszula Kozioł, ***

July 10 2011

magdellene
9471 0161 500

July 07 2011

magdellene
0494 09f3
Reposted fromcleanout cleanout viadariankaxd dariankaxd
magdellene
3107 8450 500
Nie płacz kiedy odjadę :)
Reposted fromdarek darek viadariankaxd dariankaxd
magdellene
8084 e9ce 500
magdellene
6020 bfa8
magdellene
2026 9a22
Reposted fromproof proof

July 05 2011

magdellene
4520 b218
Reposted frometerycznie eterycznie

July 04 2011

magdellene
Play fullscreen
cudowne!
Reposted frometerycznie eterycznie viadelikatnienie delikatnienie
magdellene
9456 46aa

Nie jestem statystycznym Polakiem, czytam więcej niż jedną książkę rocznie.

Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viacukierek cukierek
magdellene
Jestem oazą spokoju. Pierdolonym, kurwa, zajebiście wyluzowanym kwiatem na tafli jeziora. Prawdę mówiąc jestem wyluzowany jak wagon pełen pierdolonych, medytujących tybetańskich mnichów. 
Reposted frombankier bankier
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl